60 ПРОЈЕКАТА ЗА ПРАВЉЕЊЕ ДОЛАРСКИХ ЗАЛИХА - ЗАМЕНИТИ - 2024