35 СУММЕРИ ДИИ ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ ЗА НАЈБОЉЕ ЉЕТО ИКАД - ЗДРАВЉЕ - 2024