20 ФУНКЦИОНАЛНИХ И ДЕКОРАТИВНИХ ПОЛИЦА ЗА КЊИГЕ КОЈЕ МОЖЕТЕ НАПРАВИТИ - ДЕКОРАЦИЈА - 2024