КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ПРИПРЕМУ АУТОМОБИЛА ЗА КРАЈ - ОСНОВНА СРЕДСТВА ЗА НУЖДУ, БЕЗБЕДНОСТ, ОДРЖАВАЊЕ И ЗАБАВУ - ОРГАНИЗАЦИЈА - 2023